Finanskursen

Investera i Uran: Uranaktier med och utan hävstång

Är Uran det mest asymmetriska bettet sedan Bitcoin?

Investera i Uran

I en tidigare podcast pratade jag med min kollega Martin Sandquist om potentialen för uran, och andra sätt att exponera sig mot behovet av energi med minimal miljöpåverkan.

Samtalet kom in på riktigt explosiva investeringsalternativ, som royaltystreamingföretaget URC och det juniora uranletarföretaget GoviEx Uranium.

Observera att det här är spekulativa investeringar i små företag som idag inte har någon vinstdrivande verksamhet. Gör därför din egen analys innan du riskerar kapital i dessa eller liknande företag.

Samtalet fick mig framför allt att tänka på spännande, högoktaniga investeringar, snarare än just temat energi och miljö. Min egen investeringsportfölj var emellertid redan hårt vinklad mot realtillgångar som guld och Bitcoin, samt miljövänlig energilagring i form av Azelio, så olika former av kärnkraftsexponering kunde passa perfekt in där.

Varför kan det vara en god idé att investera i uran?

För att uranpriset kan stiga markant under kommande år (2021-2025) och det kan medföra att uranaktier går upp 3-25x eller mer, beroende på vilket bolag det handlar om. Vilket hände förra supercykeln (2007).

Då kan det vara bra att ha exponering mot uran, som en liten okorrelerad del av din portfölj.

Argument för och mot att investera i uran

Bästa argumentet är att uransektorn i skrivandets stund (15 april 2021) bara har ett börsvärde på 25 miljarder dollar. Om 1% av ESG-fonders kapital skulle roteras över till att investera i uran, skulle det öka marknaden trefaldigt (3x). Det är inte osannolikt, med tanke på att kärnkraft förser världen med hållbar, ren och pålitlig energi som krävs för att nå miljökraven t.om 2030.

Motargumentet är att det kan ta lång tid innan uranpriset stiger (även om man med hög sannolikhet kan anse att det redan börjat — då sektorn är upp drygt 250% på ett halvår, utan att vara övervärderad).

Hur bär jag mig åt för att investera i uran?

Lättast är att köpa ETF:erna URA eller URNM, så får du bred exponering mot uransektorn till låg ansträngning. Experter anser att URNM är den bättre ETF:en, om du endast skulle välja en.

Ett annat val är Sprott Physical Uranium (SPUT) eller Yellow Cake — om du endast vill ha exponering mot den fysiska råvaran (utan bolagsrisk från aktie).

Vill du ta snäppet högre risk, men till bättre avkastning, kan du köpa royaltybolaget URC – Uranium Royalty Corporation. De äger optionskontrakt på stora mängder Uran och investerar i uransektorn.

Vill du ta mer risk, lägga mer tid, och läsa på? Då kan du investera i miners och explorers. Här är några källor där du kan läsa mer om det:

Det finns en avsaknad av lätthandlade börscertifikat och aktier för den som vill investera i Uran. Helst skulle jag vilja hitta en renodlad uranprodukt, t.ex. för spotpriset, eller för en samling juniorföretag, men det går kanske inte att få allt man önskar. Om du använder t.ex Nordnet eller Avanza, kommer du behöva ringa upp dem och placera en telefonorder för de flesta uranaktier och instrument.

Hur stor andel av portföljen bör du ha i Uran?

Det lätta svaret är: Så mycket som du är villig att förlora, eller ligga ute med på flera års sikt.

Det mer nyanserade svaret är: Om du tror att uran kan ge 10x-20x, och du sedan avsätter 5% av portföljen till det under kommande år, kan det resultera i 50-100% totalavkastning, medan du exempelvis har resterande 95% av portföljen i säkrare tillgångsklasser eller aktier.

Läs dessa uppföljningsartiklar för mer info om den potentiella Uranboomen 2021-2025:

* * *

Om du istället är mer intresserad av vanliga aktier kan du kolla denna 29 minuter långa gratisvideo för hur man hittar nya aktier genom Screening.

Finanskursen

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys