Finanskursen 2020

Kända Värdeinvesterare

20 kända värdeinvesterare och deras strategier

kända värdeinvesterare

En värdeinvesterare köper en tillgång för mindre än vad den är värd.

En värdeinvesterares två största misstag är att vara för tidig eller för sen.

Värdeinvesterare finns inom alla branscher. Det måste inte vara aktiebolag.

Man kan göra ett starkt argument för att de bästa entreprenörerna (som startar ett bra bolag och sedan köper upp sina närmaste konkurrenter) är värdeinvesterare. Om detta inte var sant, hur kunde de köpa upp sina fiender och fortsätta växa och vara lönsamma?

För att de var bättre på att förstå värdet av bolaget än sina fiender.

Utmaningen för en värdeinvesterare är tvåfaldig:

 1. Att bedöma vad tillgången är värd nu
 2. Och vad den kan vara värd i framtiden

Denna jämförelse kallas ofta för “Tillväxt” mot “Värde”.

Eller, om du är mer bekant med engelska benämningar, “Growth vs Value”.

De två måste inte stå emot varandra. Men ofta gör de det.

Varför?

För att det finns en vanlig tendens att betala överpris för ett företag som växer, medan folk sällan kollar på ett tråkigt företag som inte går någonstans (men kanske kan köpas för ett lågt pris).

Båda alternativen kan vara bra investeringar.

Men i det första fallet måste företaget fortsätta växa eller/och öka sin vinstmarginal. I det senare fallet behöver företaget inte göra något. Det är redan undervärderat.

Priset man betalar utgör grunden för allt annat.

Därför är värdering viktigast.

Det kan vara intressant och lärorikt att läsa om några kända värdeinvesterare. De var alla duktiga, blev rika, och utgick från liknande metoder, men höll sig till olika områden.

Läs mer om dessa kända värdeinvesterare:

 1. Benjamin Graham (1894–1976)
 2. Walter Schloss (1916–2012)
 3. Philip Carret (1896-1998)
 4. John Neff (1931-2019)
 5. Philip Fisher (1907-2004)
 6. Thomas Rowe Price (1898–1983)
 7. John Templeton (1912–2008)
 8. Warren Buffett (1930–)
 9. Charlie Munger (1924–)
 10. Seth Klarman (1957–)
 11. Julian Robertson (1932-)
 12. Jim Rogers (1942-)
 13. Richard Rainwater (1944-2015)
 14. Peter Lynch (1944-)
 15. Howard Marks (1946-)
 16. Stanley Druckenmiller (1953-)
 17. Joel Greenblatt  (1957–)
 18. Li Lu (1966–)
 19. Michael Burry (1971-)
 20. Keith Gill (“DeepFuckingValue”) (1986-)