Finanskursen 2020

Vad är en Värdeinvesterare?

Värdeinvesterare köper med lång tidshorisont för de tror på företaget och vill ha dess framtida kassaflöden; Spekulanter handlar på tillfälliga svängningar i aktiekursen

En Värdeinvesterare är en person som förstår en särskild tillgång, företag eller bransch–och är villig att investera pengar för att få ut mer pengar i framtiden.

När det kommer till aktier, sker detta främst på tre olika sätt: (1) Du investerar i ett företag i sin tidiga tillväxtfas, eller (2) du investerar i långsiktigt stabila företag med hög utdelning och direktavkastning, eller (3) du köper ett företag som inte nödvändigtvis är bra eller hållbart, men dess aktiekurs är så pass låg i förhållande till dess tillgångar att det ändå är ett fint köp. Även känt som Tillväxtsaktier, Utdelningsaktier, och Undervärderingsaktier.

Värdeinvesterares favoritfråga: “Hur mycket pengar behöver jag lägga ut, hur länge, och hur mycket kan jag få tillbaka?” Det handlar om att bedöma storleken och säkerheten av de framtida kassaflöden. Och detta kräver en Diskonteringsränta eller närliggande alternativkostnad.

En Spekulant är en person som vill tjäna pengar på svängningar i aktiekursen, exempelvis genom att köpa innan en börsrapport eller nyhet, i förhoppning om att sälja till en större idiot (s.k greater fool theory). 

Värdeinvesterare köper en tillgång eller ett företag för de anser att det är undervärderat eller för att företaget har stabila kassaflöden (bra intjäningsförmåga). Spekulanter handlar på exempelvis teknisk analys, börspsykologi eller kunskap om vilka som sitter på andra sidan (köpare / säljare).

Värdeinvesterare:

 • Vet tillgångarnas sanna pris. (Intrinsic Value).
 • Letar efter dolt värde.
 • Tar inte första bästa alternativ.
 • Är nyfikna personer.
 • Läser både inom och utanför sitt expertisområde, för att utöka sitt kunskapsomfång.
 • Är rationella och förstår sig på orsak och verkan.

Kända värdeinvesterare inkluderar:

Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio, Bill Ruane, Seth Klarman, Richard Rainwater, Howard Marks, Li Lu, och många andra stora namn inom affärsvärlden du antagligen har stött på.

Värdeinvesterare besitter ofta dessa egenskaper:

 • Nyfikenhet
 • Tålamod
 • Branschspecifik kunskap
 • Många intressen
 • Numerär kunskap / förståelse för siffror

Är värdeinvesterande något för dig?

Endast om: Du är villig att lägga flera års tid på att lära dig förstå skillnaden mellan olika sorters företag, affärsmodeller, hur och varför en styrelse kan vara bättre eller mer trovärdig än en annan, om du kan ta ansvar för dina egna beslut, utvärdera dem, och göra avvägningar när du har flera bra lägen men ej vet vilket val som är rätt.

Läs då vidare om:

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk