Michael Burry​

Investera med ett glasöga

Michael Burry

Michael Burrys bakgrund:

Burry blev allmänt känd och erkänd som en kompetent värdeinvesterare i samband med finanskraschen 2008 och boken (2010) / filmen “The Big Short” (2015), då han gjorde sig själv och sina investerare förmögna genom att blanka CDO:er (komplexa bostadslåneinstrument).

Långt innan dess, under andra halvan av 90-talet, upptäcktes emellertid hans talang för värdebaserade investeringar med fokus på säkerhetsmarginaler av investerarlegender som Joel Greenblatt, på olika internetforum.

Burry är utbildad till läkare och har fortfarande en aktiv läkarlicens, men hoppade av sin neurologipraktik för att fokusera på investeringar, inte minst att driva hedgefonden Scion Capital åren 2000-2008.

Michael Burrys Investeringsstil:

  • Burrys investeringsstil bygger på mycket noggrann analys av dataserier över fundamentala värdedrivande faktorer.
  • Inför finanskrisen var han en pionjär när det gällde att analysera de tusentals enskilda bostadslån som utgjorde underliggande säkerhet i komplicerade sammansatta syntetiska bostadslåneobligationer (CDO:er).
  • Scion Capital avkastade 489% efter kostnader och avgifter under de knappt 8 åren fonden existerade. S&P 500 uppvisade under samma period endast 3% totalavkastning inklusive utdelningar (men innan avdrag för handelskostnader som courtage, förvaltningsavgifter och kontoavgifter).
  • Efter tiden med Scion Capital har Burry fokuserat på långsiktigt strategiska realtillgångar som vatten, guld och jordbruksmark, men även investerat i några av världens största företag då hans analys (förutseende) pekat på att passiva investerare skulle flockas till denna typ av aktier pga reglerna för indexviktning.

Mer om Michael Burry

Burry har en självdiagnostiserad autismspektrumvariation, en relativt mild och socialt funktionell sådan som tidigare kallades Aspergers syndrom. Det kan förklara Burrys intresse och disciplin att analysera fundamentala faktorer på djupet, oavsett vad andra investerare fokuserar på.

Å andra sidan kan hans extrema fokus på fundamentala värden medföra en tendens att gå emot det gällande narrativet för tidigt, vilket lyfts fram i The Big Short.

Läs även om:

Finanskursen 2021

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys