Vad är en Kassaflödesanalys och hur väljer man diskonteringsränta

Varför Kassaflöde oftast är det mest pricksäkra värderingsmåttet, och diskonteringsräntan behövs för att gissa framtiden

Många gillar värderingsmått som P/E-tal. Även om det kan ge en indikator av hur dyrt eller billigt företaget är, ger det ej hela bilden. Det säger, till exempel, inget om företagets verksamhet…

Det gör däremot en kassaflödesanalys. Då kollar man på ett företags inflöde och utflöde av pengar.

I en DCF-beräkning (Discounted Cash Flow)räknar du ut nuvärdet på framtida kassaflöden. Det kräver en s.k Diskonteringsränta. Det kan vara svårt att välja en diskonteringsränta, för det finns många sätt att välja mellan. Vi går igenom ett antal olika metoder, där det enklaste är att använda din närmaste alternativkostnad. Vilket för många är statsobligationsräntan.

Läs / Lyssna även:

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk