Finanskursen 2019

Så finner du en Investeringsstil som passar dig

En bra investeringsstil är en investeringsstil som överensstämmer med dina talanger, ditt temperament, din risktolerans, din erfarenhet och din intressenivå

En av de viktigaste stegen i din utveckling som investerare är att hitta en investeringsstil som du är bekväm med.

Kanske är den enskilt största anledningen till att det är viktigt att finna en investeringsstil som passar dig, att det gör det enkelt för dig att följa en strategi på lång sikt (oavsett hur marknaden går–och din portföljs pappersvärde fluktuerar).

Om du ständigt hoppar från en investeringsstil eller tillgångsklass till nästa, bara för att gräset verkar grönare på andra sida, är risken stor att du kommer handla för mycket och (värre) antagligen inte hinna få tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att bli bra. En parallell kan dras till styrketräning eller kampsport; det finns vissa personer som ständigt hoppar på det som är trendigt, utan att lägga tid och ansträngning på att träna upp grunderna. Istället för att hålla en stadig, stabil och hälsosam diet, jojobantar de. Istället för att träna sina baslyft, kör de skumma träningsprogram för att få magrutor. Istället för att träna upp en bra guard och undvika takedowns, försöker de sig på esoteriska snurrsparkar.

En bra investeringsstil överensstämmer med:

  • Dina talanger: Alla har styrkor och svagheter, tricket är att göra så mycket som möjligt med sina styrkor. Vissa investerare är bra på research, lära sig nya områden, och att ta in mycket information snabbt. För dem är kanske läsningar av rapporter en bra inspirationskälla. Vissa är visuellt begåvade och kan se mönster och korrelationer snabbt (Martin Sandquist sade t.ex att han, under sina första år, läste rapporter och årsredovisningar, men ej var bättre än medel där… men med mönster, grafer, och snabb trading hade han en överlägsen begåvning). Vissa är duktiga med siffror och bokföring; för dem är balansräkningar och kassaflödesanalyser en enkel uppgift. Och så vidare…
  • Ditt temperament: Har du en stabil disposition och ett stort tålamod? Då är det ingen större uppgift för dig att vänta länge mellan varje stor idé. Är du beroende av att kolla utvecklingen av din portfölj 10 gånger per dag och får panik när du ser ett fall på 2% på en dag? Isåfall ska du kanske hålla dig borta från långsiktigt värdeinvesterande.
  • Din risktolerans: Tilltalas du av en säker utdelning på 6% per år, ett passivt kassaflöde som kommer fortsätta på minst 10 års sikt? Då kanske du föredrar stabila utdelningsaktier. Eller vill du investera (pengar du har råd att förlora) i mer riskabla företag som har en hög uppsida? Då kanske du är bättre lämpad för tillväxtsaktier eller att leta efter undervärderade företag (som Seth Klarman). För att konsekvent överprestera index krävs att du antingen har tålamod eller hög risktolerans.
  • Din erfarenhet: Alla har någon erfarenhet, och den ska man dra nytta av, exempelvis genom att investera inom samma bransch man arbetar i. Särskilt ju äldre och mer erfaren man blir. Problemet är att det kan vara svårt att själv uppfatta detta, på grund av den psykologiska effekten curse of knowledge, som för övrigt förvärras med åldern. Detta var även något som värdeinvesteraren Peter Lynch slog ett slag för i sin bok One Up on Wall Street. Tyvärr missförstods poängen av många och tolkades dumdristigt som att “bara för jag gillar och äger datorer från Apple, eller kläder från HM, är därmed deras aktier ett bra köp”. Men detta tar ju inte hänsyn till företagets intrinsic value eller att köpa med en felmarginal. Detta är ett typexempel av att missförstå orsak och verkan (något vi diskuterade så tidigt som vårt tredje avsnitt av 25 Minuter Podcast).
  • Din intressenivå: Generellt sett, kan man säga att ju högre intresse du har, desto mer kan du (i teorin) skifta mellan olika stilar utan att det går illa. Varför? För att ditt starka intresse antagligen tillåter dig att lägga mycket tid och energi på att lära dig nya saker, experimentera med olika taktiker, och hitta nya inveseteringsidéer. Benjamin Graham skapade begreppen “enterprising investors” och “defensive investors”, för att skilja mellan professionella spekulanter, värdeinvesterare, och gemene man. Enterprising investors har högt intresse och letar aktivt efter investeringslägen, defensive investors vill ha någon form av exponering mot aktiemarknaden (exempelvis pensionsspande), men har inget intresse av att följa marknaden eller läsa årsredovisningar och rapporter.

En dålig investeringsstil är en investeringsstil som är fundamentalt missmatchad till de ovanstående 5 attributerna: Du drar inte nytta av det du redan har.

Det är viktigt att hitta en investeringsstil som passar dig för då blir din investeringsresa en nedförsbacke.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk