Nyårseffekten

Börsens reaktioner vid Q4 och årsskiftet

Året är över, länge leve året!

OK, egentligen borde kanske årsskiftet vara ointressant för dig som investerare eller trader. En dag övergår i en annan, precis som alla andra dagar resten av året. Varken kurstrender, tekniska formationer eller bolagens underliggande värdeskapande ändras mer runt nyår än andra dagar. Så varför hetsar så många upp sig kring årsskiften — och ska du också göra det?
 
Nyårseffekten
 

Hög aktivitet skapar lägen

Bara det faktum att så många bryr sig om att det är ett nytt år gör att det skapas intressanta möjligheter att göra lönsamma affärer. Börsen är som bekant inte en våg eller ett måttband som rationellt mäter och värderar företag. Den är en skönhetstävling där du ska gissa vem du tror att andra tror kommer vinna. När många engagerar sig. Att det presenteras stora mängder ny information ökar sannolikheten för omotiverade rörelser, men de kan du använda för att skapa extraavkastning. 

Mekaniska omplaceringar ger dig utrymme för smarta affärer

Eftersom en hel del kapital omplaceras mekaniskt vid kvartalsskiften — i synnerhet årets sista kvartalsskifte — uppstår effekter som du kan uttnyttja på marginalen.

Innan årsskiftet ägnar sig en del förvaltare åt “window dressing.” Förvaltarna säljer förloraraktier och trycker ner dessa ytterligare för att de ska slippa redovisa dem som innehav.

Andra säljer samma aktier för att ta fram förlustavdrag. 

Ska du sälja årets förlorare?

Hur utnyttjar du bäst effekterna av Dogs Of Dow?

Det finns en strategi — Dogs Of Dow — att köpa förra årets förlorare som historiskt fungerat bra.

I slutänden måste du göra dina egna överväganden, men stabila företag som gått riktigt dåligt på börsen ett tag tenderar att leverera överavkastning i den efterföljande perioden.

Skyltfönstereffekten — bra eller dåligt?

Vissa fonder skyltar gärna med övervikt i årets vinnare vid årsskiftet, och således köper dessa mot slutet av året. Det medför att de bästa aktierna mellan januari till november ibland får en extra skjuts uppåt i november till december.

Vidare vill en del av skatteskäl vänta till efter årsskiftet med att sälja sina vinnare, så förra årets vinnare går ibland svagt i januari. Ericsson, Astra och Tele2 är bra exempel på sådana aktier bland OMX-bolagen (2018). 

Vid årsskiftet vidtas många fler åtgärder än kosmetiska portföljjusteringar och skatteoptimeringsaffärer. Till exempel sker indexjusteringar som medför påtvingade omviktningar och således kurspåverkande köp- och säljflöden i vissa aktier. Vidare ska nya pensionspengar strösslas ut över börsen, så lägg dina planerade köp tidigare än dessa datum, och försäljningarna ett tag efter.

Snart börjar Q4-rapporterna strömma in — är du redo?

Det är stökigt på aktiemarknaderna i vinter. Vi såg ganska stora nedgångar i december följt av en kraftig studs. VIX-index har fallit tillbaka, men faktisk uppmätt volatilitet är fortsatt hög, så marknaden sänder blandade signaler om studsen blir högre än så här eller om vi redan vänder nedåt. Ovanpå alltihop ligger handelskriget, frågan om centralbankerna ska, bör eller vågar återgå till att trycka pengar med båda händerna. En svag rapportperiod, särskilt om VD-orden är försiktiga, skulle kunna bli spiken i kistan för börsen i vår.

Hur planerar du att hantera årsskiftesinformationen?

Inom kort presenteras massor med kvartalsrapporter och årsredovisningar.(Ofta i Februari).

Företagsledare kommer hålla konferenser och skriva tillrättalagda VD-ord med förklaringar till året som gick och vägledning till året som kommer.

Analytiker och förvaltare kommer uppdatera och förfina sina prognoser, delvis med ny information, men mest bara för att 2020 har övergått till 2021 om “innevarande” år, medan “nästa år” från en dag till en annan plötsligt blev 2021. Analytikernas resultatförväntningar brukar i början av året vara 5-10 procent för höga och sedan successivt justeras ned under året. Ytterst sällan justeras vinsterna upp, men under uppgången 2004-2006 gjorde de i gengäld det med besked (Ovanligt).

Under ekonomiska tillbakagångar missar de istället prognoserna desto mer, och nedjusteringar på 20 procent eller mer är inte ovanliga.

Är du redo? För….. nya prognoser, rekommendationsförändringar och plötsliga ettårsförskjutningar av vilket år man fokuserar vinstprognoser och P/E-tal på? Vad ska du läsa? vilka telefonkonferenser ska du lyssna på? Vilka aktier funderar du på att köpa eller sälja?

Årsskiftet är ett bra tillfälle för storstädning och anpassning av din investeringsstrategi och taktiska åtgärder.

Det finns alltid något att investera i, men kanske inte alltid just storbolagsaktier på just din hemmamarknad, så se dig omkring för andra alternativ (TINA: There Is an Alternative ).


Gott nytt år.

Finanskursen 2021

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys