Finanskursen

Så gör du prognoser för kommande år

blank

Lägg fokus på: Försäljning, vinst/marginaler och kassaflöden

prognos
Exempel från: Finanskursens Databank

Jag får ofta frågan hur man ska göra kassaflödesprognoser för att värdera ett företags aktier.

Kan man överhuvudtaget göra användbara prognoser om framtiden?

Svaret är att det går, och att det faktiskt inte är särskilt svårt. Hemligheten ligger i att acceptera att man aldrig kan göra en säker punktprognos, men att prediktioner om sannolika utfallsintervall över tid ändå kan skapa värde.

Innan man har tillräcklig kunskap och erfarenhet blir intervallen bredare och med sämre träffsäkerhet, men ett systematiskt angreppssätt med återkoppling och ständig förbättring gör prognoserna mer och mer användbara.

Allmänna tips för att göra prognoser:

  • Tänk i stora drag (80/20).
  • Ha en säkerhetsmarginal (tydlig uppsida i investering).
  • Var medveten om osäkerheten (tänk intervall, ej punkter).

Det går att prognostisera alla möjliga parametrar för ett företag, eller hur dess nyckeltal kan tänkas ändras under de kommande åren. I min erfarenhet är din tid bäst lagd på följande tre områden:

Försäljning, Vinstmarginaler, Kassaflöden

Gör kvalificerade gissningar för hur dessa siffror kommer utvecklas, givet följande faktorer:

-företagets officiella målsättning och prognoser (“guidance”),

-händelser i omvärlden,

-konkurrenssituationen

-den generella ekonomin

Gör två prognoser per år, ett max och ett min för varje variabel så du får ett intervall för kassaflödet. Intervallen ska vara så breda att du vill slå vad om att de inkluderar utfallet. Du kan sedan använda intervallet som säkerhetsmarginal.

Låt oss börja med försäljningsprognosen.

Vi är intresserade av att förutspå företagets försäljning. Det enklaste antagandet att ugå från är att försäljningen är likadan. Eller att försäljningen endast ändras marginellt. Om företaget redovisat ungefär samma siffror flera år i rad är det sannolikt att det händer de kommande 1-2-3 åren också.

Men kanske har du anledning att tro att detta nu kommer ändras.

Stora förändringar i försäljningen kan bero på:

(1) Ekonomisk tillväxt ökar eller minskar rejält. (Hög- eller lågkonjuktur)

(2) Företaget är ett produktföretag och ska lansera en ny produkt (t.ex dator eller smartphone eller spel).

(3) Företaget är ett produktföretag som ej lanserat ny produkt på lång tid, och är i en konkurrensutsatt bransch med flera andra starka spelare.

Vidare, till vinstmarginal.

Stora förändringar vid marginal och vinster kan bero på:

Ny VD, produktsläpp, omstrukturering, konjunkturförändring, valutarörelser mm. Som du märker: ungefär som försäljningsprognosen – men detta steg kräver ofta mer research.

Sist, kassaflöde.

Stora förändringar i kassaflöde kan bero på:

Ökning/minskning av antal kunder, förändrade betalningsvillkor till leverantörer eller kunder, extern finansiering, förändring i avskrivningar på t.ex maskiner eller andra anläggningstillgångar.

Sammanfattning:

  • kartlägg historik och sammanhang
  • Gör relevanta prognoser för företaget (min & max-intervall)
  • Räkna ut kassaflöde och “yield”

Genom att göra denna prognos bör du få en bättre koll på huruvida företaget är värt att investera i, givet dess aktiekurs. Exempelvis: Om din prognos visar på en stark positiv utveckling under kommande år (och du känner dig mycket säker i din bedömning) samt aktiekursen är relativt låg, bör du köpa.

Om du vill se ett praktiskt exempel på hur jag hittar nya aktier har jag gjort en 29 minuter lång gratis video som du kan se här:

Finanskursen 2022

blank

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys