Finanskursen 2021

Alternativkostnad

blank

Vad är alternativkostnad? Det är din närmsta jämförelse; ditt näst bästa alternativ. Exempelvis ett investeringsläge, en affärsidé, eller en karriärsmöjlighet.

alternativkostnad

Alternativkostnad är kanske det enskilt viktigaste begreppet för Entreprenörer och Investerare.

Vad är alternativkostnad?

Det är din närmsta jämförelse; ditt näst bästa alternativ. Exempelvis ett investeringsläge, en affärsidé, eller en karriärsmöjlighet.

 

Ju tydligare du kan precisera din alternativkostnad, desto snabbare kommer du kunna fatta fler och bättre beslut för din privatekonomi och hur du prioriterar din tid.

Vanliga exempel av alternativkostnad vid investeringsbeslut:

 1. Räntan på ditt bankkonto
 2. Avkastningen från ditt pensionssparande/fonder/aktieportfölj
 3. Diskonteringsräntan du använder dig av i dina beräkningar av kassaflöde

Hur ska du veta vad som är rätt, om du inte har något att jämföra det mot?

Det är svårt att fatta beslut i vakuum.

Hur ska du kunna fatta bra investeringsbeslut utan tydliga riktlinjer om vad som är värt att lägga tid och pengar på?

Det är därför vi tipsar om att hålla listor över dina investeringsidéer.

Kort recap på en mall du kan använda för att strukturera en sådan lista, i prioritetsordning:

1) Top 5

2) Övriga kandidater

3) Andra i samma bransch

Detta exempel ovan, är så klart efter att du redan samlat på dig en massa investeringsidéer… efter du filtrerat från ett större universum och diskvalificerat de dåliga idéerna.

Varför är alternativkostnad så viktigt för investerare och entreprenörer?

För att annars riskerar man att samla på sig för många idéer utan att kunna (a) använda dem eller (b) lägga en korrekt mängd tid och arbetsansträngning på de bästa idéerna.

Varför är det så? För att man blir kognitivt överväldigad av uppgiften. Risken finns då att man inte är motiverad att påbörja det mentala arbetet. Därför rekommenderar vi att du har en enkel, tydlig struktur redan från början.

På så vis gör du ditt investeringsarbete lättare och roligare att genomföra. På samma sätt som att det är lättare att behålla en regelbunden träningsvana om man bor nära gymmet och förpackar sin gymväska.

Tips och tankar när det kommer till alternativkostnad:

 • Träna dig att alltid tänka på alternativkostnad. Det måste bli en mental vana. Det ska komma automatiskt.
 • Din första fråga ska alltid vara “Är detta bättre än mitt nuvarande bästa alternativ?”
 • Som riktlinje: Sträva efter att ständigt öka ditt bästa närmaste alternativ (“andra-alternativ”)
 • När du väl är erfaren och har en stor lista med potentiella tillgångar att investera i, tänk över hur du jobbar med den. Lägger du din tid och energi på de bästa idéerna?
 • Du måste ha något att jämföra mot. Annars är det väldigt svårt att fatta bra beslut och lägga din tid och koncentration på de mest viktiga sakerna.
 • Du vill så klart inte lägga merparten av din aktiva tid på att kolla de sämsta valen. Den tiden (BPT-tiden) lägger du på dina top 5 val.

Utan en tydlig alternativkostnad, har man ett handikapp i att fatta bra beslut.

Sträva långsiktigt efter att höja ditt näst bästa alternativ.

Hur höjer man sitt bästa alternativ? Förenklat svar: Genom att tydliggöra och sporadiskt dubbelkolla sina existerande investeringsidéer och göra kvalificerad gissningar på vad deras väntevärde är, och sedan hur pass säker man är på att ens gissning stämmer.


Fördjupning: Alternativkostnad – avsnitt #150, 25 Minuter Podcast

Alternativkostnad är kostnaden av ett val (t.ex en investering) jämfört med övriga alternativ du har.

Alternativkostnad är anledningen till att många, när de är cirka 35-40, blir upprörda över att de inte åstadkommit något, eller gjort något med sitt liv. Då upplever de plötsligt alternativkostnaden för att ha slösat bort tid, eller fattat felaktiga beslut.

Tänk om de lagt sista 5 åren på att gymma, läsa böcker, intressera sig för personlig utveckling och lära sig om investeringar. Det hade varit bättre än att sitta och kolla på TV-serier eller spela datorspel.

Svårigheten med alternativkostnad är att valmöjligheter sällan är exakt likadana

De är sällan jämförbara.

Vilket leder till att man får svårt att utvärdera beslutet.

Du måste ha något att jämföra med, annars fattar du inte.

Lyssna även: Våra avsnitt #107 om Träsktrollet i din Hjärna (för mer tips att tänka bättre) och #144 Välj Rätt Bransch (om vikten av att vara i ett växande område).

Veckans Mindset: Du måste ha något att jämföra med, annars fattar du inte.

Veckans tips: Skapa rankinglistor. Börja enkelt och bli bättre över tid på att jämföra alternativ och prioritera dem.

Frågor att besvara:

 • Varför är alternativkostnad ett viktigt begrepp?
 • Varför är detta koncept knepigt att förstå / använda?
 • Hur kan man jämföra alternativ på rättvisande sätt?
 • Vad är några konkreta exempel av alternativkostnad?

Varför är alternativkostnad ett viktigt begrepp?
För att du alltid har fler än ett val. Men kanske inte vet hur du ska tänka.

Varför är alternativkostnad knepigt att förstå / använda?
För att det är abstrakt. Som ränta-på-ränta-effekten.

Det är svårt att tänka på lång sikt, på ett konkret sätt som får hjärnan att registrera känslor. Det är också svårt att tänka på “vidden” — att få hjärnan att tänka flera saker samtidigt, och väga möjligheter/risk-reward/väntevärde mot varandra, lite som ett beslutsträd.

Hur kan man jämföra alternativ på rättvisande sätt?

Vi ger tre korta exempel för att visa på hur du kan tänka när du har flera alternativ.

Exempel 1 av alternativkostnad: Relativvärdering:

Det fina med Relativvärdering — när företagen är liknande — är att det ger en enklare överskådlig alternativkostnad.

alternativkostnad

Exempel 2 av Alternativkostnad: Mickes Stockwik/Azelio-kvot
I detta fall, två väldigt olika bolag, men att endast köpa dessa två aktier och rebalansera mellan dem då en plötsligt blir billigare relativt den andra.

alternativkostnad

Båda bolagen har svängt mycket detta år (men samtidigt gått bra) vilket då gett goda möjligheter att ändra portföljen i vissa extremlägen.

Det är svårt med timing, men med denna tumregel blev beslutfattningen enklare.

Exempel 3 av alternativkostnad: Att tänka i form av Tid –  Ansträngning – Belöning 

Exempelvis vid konsultprojekt eller “side-hustle”:

alternativkostnad

Om möjligheten finns, är det smartare att fokusera på första alternativet, om du kan göra det 7 gånger eller mer under kommande 30 dagarna.

Tre konkreta exempel från verkliga livet av alternativkostnad

Exempel (1) Om du har mindre än 200,000 kr, bör du hellre lägga all din tid på personlig utveckling och karriär, istället för att investera eller Trada i aktier. Varför? För timpenningen att investera högst 200k är lägre än att hitta ett bra jobb eller entreprenöriellt projekt.

Exempel (2) Att betala flera hundratusen kronor för att gå på universitet utanför skandinavien. Särskilt i USA. Och därmed skuldsätta dig, och behöva 3-15 år att betala tillbaka pengarna för en Masters eller MBA. Isåfall är du alltid i underläge i varje förhandlingsläge, definitionen av en löneslav. Vilket gör det svårt att planera din karriär framåt, då du mer eller mindre är tvingad att söka dig till jobbet som betalar högst ingångslön, snarare än de områden där du kan utveckla viktiga färdigheter (“Future Skills”), eller söka dig till de affärsområden med mest framtidspotential och högst tillväxt.

Exempel (3) Om du har tre lovande investeringslägen, men väntevärdet är högst på den tredje, då ska du satsa mest på den. Om du är osäker, kan du sprida ut det över alla 3. Men vad avgör hur distributionen ska se ut? Väntevärdet. Om du inte kan räkna ut ett exakt väntevärde, får du helt enkelt tänka över varje alternativ tills du har något ungefärligt.

Slutord och övriga tips för alternativkostnad:

Det svåraste med alternativkostnad är att man sällan har ett enkelt jämförbart alternativ.

Då måste man utgå från en tumregel istället.

Det är ganska lätt att tänka “jag kan tjäna 400 kr i timmen på detta” eller “att städa är en 50 kr i timmen aktivitet”….. Men det är svårare när det kommer till längre projekt som skiljer sig i natur.

T.ex om valet står mellan att bygga upp långsiktiga tillgångar över flera år… eller tjäna pengar just nu.

Slutråd om alternativkostnad:

 • Ha alltid något att jämföra med
 • Glöm ej tänka på längre sikt (ex 1,3,5 års sikt)
 • Glöm ej tänka på nedsida / risk

Finanskursen 2021

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys