Alternativkostnad:

Kanske det viktigaste begreppet för Entreprenörer och Investerare

Vad är alternativkostnad? Det är din närmsta jämförelse; ditt näst bästa alternativ. Exempelvis ett investeringsläge, en affärsidé, eller en karriärsmöjlighet.

Inom ramen av detta Finansbrev, utgår vi från att det är skillnaden mellan ditt bästa och näst-bästa investeringsläge. Vi ger dig tips på hur du kan få fram en alternativkostnad och arbeta med den för att fatta snabbare, bättre beslut.

Det kan exempelvis vara:

  1. Räntan på ditt bankkonto
  2. Avkastningen från ditt pensionssparande/fonder/aktieportfölj
  3. Diskonteringsräntan du använder dig av i dina beräkningar av kassaflöde

Hur ska du veta vad som är rätt, om du inte har något att jämföra det mot?

Det är svårt att fatta beslut i vakuum.

Hur ska du kunna fatta bra investeringsbeslut utan tydliga riktlinjer om vad som är värt att lägga tid och pengar på?

Det är därför vi tipsar om att hålla listor över dina investeringsidéer.

Kort recap på en mall du kan använda för att strukturera en sådan lista, i prioritetsordning:

1) Top 5

2) Övriga kandidater

3) Andra i samma bransch

Detta exempel ovan, är så klart efter att du redan samlat på dig en massa investeringsidéer… efter du filtrerat från ett större universum och diskvalificerat de dåliga idéerna.

Varför är alternativkostnad så viktigt för investerare och entreprenörer?

För att annars riskerar man att samla på sig för många idéer utan att kunna (a) använda dem eller (b) lägga en korrekt mängd tid och arbetsansträngning på de bästa idéerna.

Varför är det så? För att man blir kognitivt överväldigad av uppgiften. Risken finns då att man inte är motiverad att påbörja det mentala arbetet. Därför rekommenderar vi att du har en enkel, tydlig struktur redan från början. På så vis gör du ditt investeringsarbete lättare och roligare att genomföra. På samma sätt som att det är lättare att behålla en regelbunden träningsvana om man bor nära gymmet och förpackar sin gymväska.

Här är därför några tips och tankar när det kommer till alternativkostnad:

  • Träna dig att alltid tänka på alternativkostnad. Det måste bli en mental vana. Det ska komma automatiskt.
  • Din första fråga ska alltid vara “Är detta bättre än mitt nuvarande bästa alternativ?”
  • Som riktlinje: Sträva efter att ständigt öka ditt bästa närmaste alternativ (“andra-alternativ”)
  • När du väl är erfaren och har en stor lista med potentiella tillgångar att investera i, tänk över hur du jobbar med den. Lägger du din tid och energi på de bästa idéerna?
  • Du måste ha något att jämföra mot. Annars är det väldigt svårt att fatta bra beslut och lägga din tid och koncentration på de mest viktiga sakerna.
  • Syftet med att bygga upp en lista–en bank av investingsidéer–är att ha valfrihet. Valfrihet för att du gjorde din due diligence och fixat fram en massa bra idéer, rankade i enlighet av prioritet och kategori. Detta ska vägleda hur du styr din tid (relaterad till ditt jobb med marknaden). Som en slags to-do lista för investeringar.
  • Du vill så klart inte lägga merparten av din aktiva tid på att kolla de sämsta valen. Den tiden (BPT-tiden) lägger du på dina top 5 val.

En sista tanke om alternativkostnad:

Utan en tydlig alternativkostnad, har man ett handikapp i att fatta bra beslut.

Sträva långsiktigt efter att höja:

(a) Ditt minst bästa alternativ (minimumavkastningen – ex bankkonto som värsta möjliga).

(b) Ditt bästa alternativ.

Hur höjer man sitt bästa alternativ? Förenklat svar: Genom att tydliggöra och sporadiskt dubbelkolla sina existerande alternativ och göra kvalificerad gissningar på vad deras väntevärde är, och sedan hur pass säker man är på att ens gissning stämmer.

Men det är en helt annan diskussion… som förtjänar ett eget inlägg någon gång i framtiden.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk