Risktolerans: Vilken av dessa 2 investeringar tilltalar dig mest?

För att överprestera index krävs att du antingen har tålamod eller risktolerans; eller båda

Självkännedom är viktigt på aktiemarknaden.

Vad är din naturliga risktolerans? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det krävs erfarenhet och introspektion. Men för att förenkla kan man dela upp investerare i två kategorier: de med stort tålamod och de med stor risktolerans. (I bästa fall har du båda, men det är inte vanligt.)

Du har en fördel om du kan hitta en strategi som är enkel för dig att följa på lång sikt…

… på samma sätt som en hållbar diet är bättre—just för den är konsekvent–än en jojo-diet.

Om du har stort tålamod bör du fixa och sedan förfina din screeningprocess. Så att du sedan långsiktigt kan hitta företag eller undervärderade tillgångar att analysera i enlighet med deras relativa vikt (baserat på dina kategorier–T.ex: Top 3, Övriga inom samma bransch, Screenade men inte undersökta, Investeringsidéer).

Om du har en stor risktolerans bör du först diversifiera dig. I första hand genom att alltid spara ihop minst 6 månaders levnadskostnader. Sedan–kan du ta risker. Spekulera aldrig med pengar du inte har råd att förlora.

Du ska så klart inte ta dum risk. Du måste vara övertygad om att uppsidan är högre än nedsidan. Helst efter positivt väntevärde (Expected value).

Tänk nu över detta: Vilken av dessa två investeringar attraherar dig mest, givet att du måste välja en av dem?

Tänk över dessa två olika företag:

  • Företag A: I en stor bransch. Har en historik med stabilt positivt kassaflöde, aldrig varit i finansiella problem, visar en lönsamhet över Index år in och år ut sedan starten. Mycket lojala kunder som köper av företaget under många år. Du tror på företaget, tror aktiekursen kommer öka något, men inte spektakulärt (du tror det är common knowledge — alltså: redan är inprisat i aktiekursen).
  • Företag B: Nytt företag i en ny bransch. Icke-stabilt kassaflöde—har stora lån och behöver i allmänhet mycket kapital för att generera vinst (t.ex: måste producera många produkter för break-even och gå plus-minus-noll för sina fabriker och distributionskostnader). Företaget kommer fortsätta behöva stora investeringar i minst 2-3 år till för att expandera och hoppas bli en av de ledande aktörerna inom den nya branschen. Om de lyckas, blir lönsamheten hög, och även om du inte nödvändigtvis tror på företaget i sig på lång sikt, tror du att aktiekursen kommer att minst dubbleras.

Har du tålamodet för att äga det första, säkra, företaget över 5-10-15-20+ år? Samtidigt som du, under dessa år, kommer se andra (kanske t.om vänner och bekanta som också är intresserade av finans) göra snabbare klipp och tjäna stora mängder pengar.

Har du risktoleransen att gå in i det andra företaget, och antagligen genomleva (1) stora fluktuationer i dess aktiekurs, t.ex varje gång nyheter kommer om dess konkurrenter fått in investeringar och visar tecken på expansion, eller (2) möjligheten att förlora alla pengar du investerat, om företaget ej lyckas bli ledande aktör inom 3 år.

Två lärdomar från detta:

1) Inget av företagen är perfekt, men båda är fortfarande långt över medel, och i detta scenario har du har inget bättre alternativ att placera dina pengar i.

2) Som värdeinvesterare är du ute efter att hitta företag som är ”billiga”. Detta är svårt och det är osannolikt att du kommer hitta mer än kanske 10 superinvesteringar under din investeringskarriär. Vad som är mer sannolikt är att du, med hårt arbete, flitiga studievanor, och förtjänad mönsterigenkänning, kommer hitta ganska många företaget som är över medel, men ej spektakulära.

När du sedan har dessa olika företag som är över medel, är det sannolikt att de kommer skilja sig mycket, som de två företagen vi gav i exemplet ovan. Och i de fallen måste du göra en avvägning: vad som är ett acceptabelt pris att betala för projicerad tillväxt.

…. I det långa loppet (på flera års sikt) kan du med relativt stor säkerhet veta vilket som var det rätta valet. Men på kortare sikt måste du leva med osäkerheten.

Ju fortare du kan fatta ett beslut i dessa situationer desto enklare blir investeringsprocessen. Dessutom blir nog din livskvalitet och sömn bättre om du slipper stressa eller oroa dig.

Därav vikten att komma på en strategi som passar dig; och att inte gå emot ditt temperament.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk