Finans är ett av världens mest komplexa områden

Övertänk inte alla detaljer i dina investeringsbeslut, men underskatta heller inte svårigheten i att ha rätt

Ju mer uttryck, nyckeltal, lagar, affärsmodeller, snabbare informationsspridning, och annat, desto svårare för gemene man att hänga med. Ribban trycks alltså gradvis uppåt. Det var inte svårt för en medelåldersmänniska att förstå ekonomiskt tänkande, för den enda marknaden som existerade var byteshandeln inom byn man bodde. Men idag, med en global ekonomi, handelskontrakt, centralbanker, regeringar, lagstiftningsorgan, lobbyorganisationer, och så vidare, är det svårare att få grepp om vad ekonomin faktiskt är, och hur den fungerar. Och även om du förstår det ekonomiska systemet bättre än någon annan, behöver inte det betyda att du kommer vara en duktig investerare om 20 år, för då kan förhållanden ha ändrats.

Det är poängen med denna artikel. Marknaden genomgår ständig förändring och det ekonomiska systemet utvecklar sig till högre nivåer av komplexitet.

Investerande är mer av en konst än en vetenskap.

Varför det? För att det är ett mycket komplext område, där grundläggande förhållanden förändras.

Vetenskap, å andra sidan, är komplicerat, men inte nödvändigtvis komplext. För att bli en radiolog eller kemist måste du studera många år och lära dig en vetenskaplig metodologi. Det kan vara tidskrävande och svårt–så det är komplicerat. Men det är inte komplext, för det är kunskapsområden som är relativt stabila. Kemins lagar ändras inte varje skottår. Vetenskap är vetenskap för att det inte ändras varje årtionde eller under högtider.

Finansiell analys av den ekonomiska marknaden är däremot komplext–och därmed under ständig förändring. Varför är det så? För att marknaden består till största del av individer (som du och jag) som fattar beslut om vad de köper och säljer, vad som är åtrovärt och vad som är impopulärt, vilka de litar på och inte litar på, och så vidare. Detta är till stor del en fråga om subjektiva uppfattningar och kultur; sedan påverkar dessa varandra i en slags feedback loop-liknande process, och detta reflekteras i förändringar av tillgång och efterfrågan:

 
Marknaden är aldrig i equilibrium.
 

Marknaden kanske rör sig mot jämvikt, men det är inte dess grundtillstånd. Marknaden kan vara stadig under längre perioder, och ge sken av att stå stilla. Men det är en illusion. Marknaden är i ständig rörelse och förändring. Marknaden är bäst beskriven som ett komplext adaptivt system, ungefär som en förlängning av den mänskliga kroppen och hjärnan. Vilket innebär att: bara för att du förstår de olika beståndsdelarna, betyder inte nödvändigtvis att du förstår hur de olika beståndsdelarna interagerar med varandra, eller vad för resultat de skapar. Motsatsen till detta är en bilmotor; där vet du exakt vilka beståndsdelar den är uppbyggd av och hur mycket energi du får ut om du slänger in bränsle.

Visserligen uppfinns nya nyckeltal och finansiella begrepp hela tiden, men inte bara det, värderingsprinciper och justering av nyckeltal inom olika branscher omgår en ständig förändring. Som ett relevant exempel på hur en sådan förändring skett under de sista 10 åren, kan vi citera ett av investeraren Howard Marks senaste memon (“The Seven Worst Words in the World”):

More than 30% of LBO loans (and more than 50% of M&A loans) incorporate “EBITDA adjustments”these days, versus roughly 7% and 25%, respectively, ten years ago. A mid- teens percentage of LBO loans include adjustments of more than 0.5x EBITDA, as opposed to a few percent ten years ago. (S&P GMI)

Finans är ett av de mest komplexa områdena som finns.

Om inte detta var sant, tänk då över hur det kan samexistera så många oliktänkande filosofier samt trading-och investeringsstilar. Om det endast fanns ett sätt att bli rik på marknaden, skulle man vetat det för länge sedan. Men som ordspråket går: Om ekonomisk framgång endast berodde på kunskap, skulle biblotekarier vara i toppskiktet av samhället. Men ingen anklagar biblotekarier för att vara del av de ondskefulla “1%-arna”.

Några implikationer av detta är:

  • Låt dig inte bli lurad av trendiga nya koncept eller modeller som säger sig ha “sanningen”.
  • Var beredd att ha fel, men dra maximal nytta av fel, genom självrannsakan, och försök undvika att upprepa samma fel igen.
  • Det är omöjligt att hålla koll på allt, eftersom förändringar sker hela tiden, och det är just denna dynamik som ger upphov till ineffektiviteter på marknaden.

Sluttips:

Här är exempelvis några punkter du kan tänka igenom innan du fattar ett investeringsbeslut, för att få en hum om hur säker du är att du har rätt i ditt beslut.

Du behöver så klart inte gå igenom alla dessa för varje investeringsbeslut du fattar, men det kan tjäna som ett exempel på att illustrera komplexiteten underliggande beslutet.

Därmed: Övertänk inte alla detaljer i dina investeringsbeslut, men underskatta heller inte svårigheten i att ha rätt.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk