Historiska Mönster:

Konflikten mellan könen, Konflikten mellan raser, Konflikten mellan frihet och hot, Varför krig uppkommer, Konflikten mellan styrelseskick.

Varning för politiska inkorrektheter.

Detta är ett extra långt avsnitt.

Vi fortsätter diskussionen från föregående avsnitt om de 8 historiska mönstrena, från #4

(1) Konflikten mellan rika och fattiga, (2) Konflikten mellan vänster och höger, (3) Konflikten mellan unga och äldre, (4) Konflikten mellan könen, (5) Konflikten mellan raser, (6) Konflikten mellan frihet och hot, (7) Varför krig uppkommer, (8) Konflikten mellan styrelseskick.

Alla dessa historiska mönster kan ses som en dualistisk konflikt mellan två olika krafter; som ständigt söker att balanseras med varandra, i ett komplext system. Och detta komplexa system är det mänskliga samhället. Genom att förstå dessa historiska mönster kan du bättre förutspå framtiden; eller åtminstone förstå sociala och kulturella förändringar.

Läs mer om historia:

Läs/lyssna mer om finans:

Veckans bok:

Lessons of History – av Will & Ariel Durant.

Övrig info:

På tal om generationscykler, när du har en extra stor generation (som Baby Boomers) kommer det påverka allt från politik till företagande och populärkultur. Populärkultur är av definition merparten av allas konsumptionsbeteenden (där yngre människor vill framhäva sig, och äldre människor (med mer pengar) har större köpkraft).

Här är två exempel: (1) Nu är Baby Boomers på gång att bli pensionärer och; (2) de växte inte upp med social media och smart phones, Youtube, forum, och liknande chat-appar. Detta leder till en enorm “kognitiv disconnect” mellan dem och Millenials (folk födda 1980+).

Som en tumregel på föregående påstående, kan man nog säga att: När du har en extremt stor demografisk grupp, och du kombinerar det med introduktionen av en ny teknologi (som datorn; inte minst laptopen, eller smartphonen) och sedan ett nytt medium (ex: en snabbväxande social media platform) så kommer det leda till påtagliga förändringar i både samhället och ekonomin.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk