Finanskursen 2021

Konkurrensfördelar

Konkurrensfördelar är när ett företag av någon anledning kan överprestera liknande företag över lång tid

konkurrensfördelar

Ett företag kan sägas ha en eller flera konkurrensfördelar när det under flera år växer snabbare eller är mer lönsamt än konkurrenter, och därför tar marknadsandelar.

Läs/lyssna även:


De mest dominanta företagen (med starkast konkurrensfördelar) blir marknadsledare.

Det är dock inte lätt att hitta företag som har starka, bestående konkurrensfördelar.

Eller, rättare sagt: Det är inte enkelt att hitta dessa företag medan de fortfarande är oupptäckta och deras konkurrensfördelar fortfarande inte är inprisade i aktiekursen.

De vanligaste konkurrensfördelarna är:

 1. Lagstiftning
 2. Geografisk läge
 3. First-mover advantage
 4. Nätverkseffekter
 5. Lokala monopol
 6. Varumärke
 7. Lågkostnadsproducent & ekonomiska skalfördelar
 8. Kapitalstruktur: tillgång till billigt kapital
 9. Minsta möjliga anställda, hög vinst per anställd
 10. Säljstyrka
 11. Bra Ledning
 12. Proprietary Technology & Trade Secrets
 13. Kundlojalitet, inlåsning och byteskostnader
 14. Marknadsföringsfördelar

Av dessa är de enklaste Varumärke,  Ekonomiska Skalfördelar och Inlåsningseffekter.

Exempelvis: Apple (varumärke), GEICO (ekonomiska skalfördelar), och Fortnox (inlåsningseffekt)

Svårigheter att hitta företag med bestående konkurrensfördelar:

 • Tre stora anledningar:
  1. Teknologisk utveckling kortar ned produktcykeln (räcker inte längre med en överlägensen produkt, den kopieras snabbt)
  2. kund- och varumärkeslojalitet minskar i takt med att fler val erbjuds och prisjämförelser blir enklare för likvärdiga produkter
  3. Samt, att många företag och branscher nu hotas av global konkurrens
 • Ytterligare anledningar:
  • Alla bolag är olika. Det skiljer sig mellan branscher, och inom branscher (företag emellan).
  • Framtiden är omöjlig att förutspå, allt man kan göra är sin analys och vara stoisk. Att förstå branschen och försöka tänka på alla scenarion. Detta är lättare inom trögrörliga områden. Inom högteknologiska områden går utvecklingen fram snabbt och det är svårt att ha ett producentöverskott.
  • Det räcker inte med att företaget har en eller flera fördelar jämte konkurrenterna; fördelarna måste hålla sig stabila över lång sikt (minst 3 år, helst 5-15 år) eller förstärkas ytterligare.
   • Det enklaste exemplet man kan tänka sig av detta, är en bransch som dominerad av nätverkseffekter, där branschdynamiken oundvikligen kommer leda till en oligopol- eller monopolsituation, följt av konsolidation.
    • Som det såg ut förr i tiden, med tidningars lokala monopol, sedan radio, sedan TV; vilket följdes av regionala monopol. Samma sak hände sedan för social media, men i en mycket snabbare takt. Och nu händer samma sak med transport- och leveransappar världen över.
 • Veckans mindset: För att förvissa dig om konkurrensfördelar kan vara bestående eller ej, tänk över hur svår de är att kopiera för konkurrenter.
  • Hur mycket pengar skulle det ta dig (eller ett liknande företag) för att uppnå samma sak? I bästa fall räcker ingen mängd pengar till. Som i exemplet av patent, lagstiftning, eller korruption.
  • Några andra svårkopierbara konkurrensfördelar är: kundlojalitet, att vara första och enda valet inom en ny lönsam nisch, eller att ha en unik och överlägsen företagskultur.
 • Veckans tips:
  • Specialisera dig och håll dig till det du kan. Investera inom ditt eget expertisområde.
  • Försök hitta företag med affärsmodeller du enklare kan förutspå framtiden om. Det är nog lättare att räkna ut ett väntevärde på ett företag med prenumerationsmodell och lojala kunder inom en unik nisch, än ett biotech eller läkemedelsbolag.
  • Bryt ned situationen till beståndsdelar:
   1. Först måste du hitta ett företag som har en stor fördel jämte sina konkurrenter.
   2. Sedan måste denna fördel hålla sig över tid, så att företagets vinster ökar.

Måste man hitta företag med bestående konkurrensfördelar för att tjäna pengar på aktiemarkanden?

Eftersom bestående konkurrensfördelar är den ultimata artefakten bland långsiktiga investerare, kan du räkna med att dessa investeringslägen ofta inte existerar länge (innan de blir upptäckta och kapitaliserade på).

En fråga värd att ställa är därför: Måste du hitta företag med bestående konkurrensfördelar, som håller minst 10 år? Nej, det måste du inte. Kanske är det till och med ett för högt krav för att investera. (Minimumkravet för att göra en investering är ju trots allt bara att det klår ditt närmaste alternativ, vilket för de flesta är indexet).

Med det sagt, kan du ofta hitta bra investeringar genom att identifiera tillfälliga konkurrensfördelar.

Även om det är svårt att hitta företag med bestående konkurrensfördelar, är belöningarna mycket stora. Det räcker med att du hittar en eller två eller tre under din livstid (och behåller dem!) för att bli rik.

Finanskursen 2021

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys