Finanskursen

Avsnitt #186: Uran - uppföljning & nyheter

Summering av nyheter från uransektorn sista månaderna 2022

Uransektorn gick upp ca 20% förra veckan på nyhet om Japan att de ska öka från 7% till 22% av landets energiproduktion via kärnkraft. Det innebär att de dels ska återstarta en massa kärnreaktorer, men även bygga ett gäng nya.

 • Starkt symboliskt budskap – att Japan, som drabbades av tsunamin och avsvor sig kärnkraft nu gör en kovändning. Fler länder kan följa.
 • “What matters right now, is 10 million lb of (uncovered/new) demand coming from Japan restarts” 

“When Decoupling?” 

 • Vad är decoupling? När uransektorn rör sig okorrelerat mot övriga marknaden, istället för att ryckas med på FED-beslut och dyl, trots stadigt förbättrad fundamenta. 
 • När sker det? Man har tidigare trott att det ska ske i takt med (1) spotpriser stadigt över $60. Sedan (2) nya kontrakt skrivs.
 • Men nu tror en del att det kan bli fart på SPUT samtidigt som ökad efterfrågan (SPUT måste ha Premium to NAV för att köpa fysiskt uran). Isåfall startas Flywheel igen, vilket driver upp sektorn.
 • Dettta är spekulativt, men om så sker kan sektorn eventuellt röra sig 30-100% på en månad eller två. 

 

Nästa omgång av Finanskursen börjar om en månad

Om du är intresserad av att lära dig hitta, analysera och värdera aktier — gör en tidig ansökan här eller läs mer om kursens innehåll på hemsidan.


Diverse nyheter från andra länder:

I stora drag , så vaknar världens länder upp från sin sömn till att inse att man ej klarar sig utan kärnkraft, och att det är den grönaste energin som finns på 20 års sikt ungefär, eller åtminstone den enda realistiska lösningen till att minska beroendet av fossila bränslen.

 • USA finansierar som del av “Inflation Reduction Act” $700M till HALEU – alltså anrikat uran, som används i kärnkraftverken. Dessutom kommer de stödja utbyggnaden av SMR – t.ex Bill Gates Terrapower.
 • Storbritannien gick i april ut med att de ska bygga 8 nya stora kärnkraftverk och öka kärnkraft från 15% till 25% av sin energimix t.om år 2050 . Även de satsar på SMR-teknik. Likaså Kanada.
 • EU röstade för att ha med kärnkraft som “Grön Energi”. Vilket förhoppningsvis leder till att det blir enklare regulatoriska krav framöver att bygga ut kärnkraften, samt att förhoppningsvis investeringskostnaderna kan bli lägre – t.ex statligt subventionerat lägre räntor. Men det är inte alls säkert än.
 • Frankrike har sagt att de ska bygga 14 nya kärnreaktorer och satsa på SMR.
 • Sydkoreas president har sagt att de ska öka kärnkraft från 27% till minst 30% av sin energimix t.om 2030, samt utveckla en egen SMR-teknik. Och den tidigare regeringen ville avveckla kärnkraften där.
 • Belgien ändrade sitt beslut från att avveckla kärnkraften, till att behålla i minst 10 år till.
 • Tyskland sade nyligen att de FORTFARANDE tänkte avveckla sin kärnkraft – men kanske ändrar de sig också, likt Belgien, Japan och Sydkorea? Det vore rent vansinne annars. 
 • Indien gick ut och sa att de ska bygga en ny reaktor.
 • Egypten bygger nu en reaktor, med hjälp av Ryssland & sydkorea.
 • …Och som tidigare känt så ska Kina och Indien bygga mest nya reaktorer i framtiden.  
 • Det kommer sannolikt bli en påtaglig brist av uran någon gång från 2025. Därmed antagligen ny kontraktcykel från Q2 2023 & framåt.

OM BOLAG

 • Nexgen 25% utspädning – negativ nyhet – de har lämnat in dokument till SEC 15 aug att de vill kunna emittera aktier och warranter för upp till $500Musd under närmaste 2 åren. Det skulle isåfall bli en utspädning på ungefär 25% till dagens marknadsvärde.
 • UEC köper UEX. Denison ville köpa UEX och det hade jag hoppats, för det finns sannolikt stora synergier. Men nu får UEC dessa, och kan marknadsföra sig som “Nordamerikas största uranfyndighet”. Vilket blir slagkraftigt kommande 2 år när uranpriserna stiger, kontrakt skrivs och sektorn antagligen blir glödhet i USA.
 • Deep Yellow köpte Vimy – ingen nyhet, men ändå viktigt – och är nu en av de större globala Developers med total ungefärlig årlig produktion på 5.8m lbs om ungefär 3-4 år. 
 • Som småsparare är det egentligen irrelevant, då man kunde köpa dessa bolag enskilt förut. Men för sektorn är dessa sammanslagningar helt klart positiv, då det skapar större bolag – som gör det enklare för institutioner med mycket pengar att kunna bygga positioner framöver.
 

Kostnaden av Uran står för endast 5-10% av elpriset från kärnkraft.

Stor priselasticitet. Därmed klarar ekonomin teoretiskt mycket högre uranpriser. Säkert över $200/lbs….. Tror ej det händer, men det skulle vara ekonomiskt försvarbart i ett krisscenario – utan att att påverka länders ekonomi alltför negativt. Det är fortfarande endast en bråkdel av t.ex kostnaden som Tyskland & Europa nu kommer få lida pga högre olje, kol- och naturgaspriser…. som är en direkt följd av misslyckad miljö- och ESG-politik, samt en ovilja att investera i kärnkraft redan för 10-15 år sedan.


 

Läs/lyssna även dessa tidigare artiklar och podcasts om uran:

Finanskursen

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys