Finanskursen 2021

Varför ger företag utdelning?

Företag ger utdelning för att kompensera investerare för deras risk

varför gör företag utdelning?

Att företag ger utdelning tas för givet av många. Somliga till och med kräver det. Men det kan vara intressant att fråga sig varför.

Varför ger företag utdelning?

Är det ett krav? Nej.

Är det “smart” eller lönsamt för företag att ge utdelning? Nej, inte nödvändigtvis, då det genast försvinner cirka 30% till skatt.

Så varför ger företag utdelning?

För att kompensera investerare för deras risk. 

Och ibland för att locka till sig fler investerare. När ett företag ger utdelning sänder det nämligen en signal om att redovisningen inte ljuger och att det helt säkert finns ett resultat och fritt kassaflöde som går att dela ut. Det kan också visa att företaget är så effektivt och dessutom har stark förhandlingsposition vs sina kunder att de har råd att både dela ut pengar och investera i snabb tillväxt.

Utdelningsbolag som långsiktig investering

Historiskt har valet stått mellan att ha sina pengar på bankkontot till 0-5% ränta; att binda upp pengar i långsiktiga obligationer med 4-8% ränta, eller att äga stabila företag med hög direktavkastning på 4-15%.

varför ger företag utdelning - dividend yield

(S&P 500 Snittutdelning/Aktiekurs sista 150 åren.)

Dessa har varit de tre säkra valen för personer som velat investera långsiktigt, men inte haft tid eller intresse att lägga flera timmar i veckan på att analysera enskilda aktier; eller saknat riskbenägenheten att placera sina pengar i mer spekulativa tillgångsklasser.

I nuläget stämmer inte riktigt denna jämförelse, då vi har låga räntor och extrema mängder penningtryckande från centralbanker, vilket resulterar i låga obligationsräntor och förhöjda aktiepriser.

Därför har tillväxtsaktier blivit mer populära under de sista 10 åren, även bland personer med låg riskpreferens, som normalt skulle undvika dem.

Tillväxtbolag är motsatsen till Utdelningsbolag

Utdelningsbolag är generellt stora bolag i mogna branscher, vars tillväxt redan mattats av. De har stabila intäkter och behöver (förhoppningsvis) inte några större återinvesteringskostnader för att bibehålla sina marknadsandelar. Därför har de råd att varje år dela ut en del av vinsten.

Om man ställer sig frågan varför ger företag utdelning, kommer man snabbt fram till att det är kontraproduktivt i ett tillväxtbolag.

I ett tillväxtbolag är ju syftet att ta marknadsandelar och bli dominant inom ett område fortast möjligt. Detta sker genom att återinvestera det fria kassaflödet och även genom nyemissioner, utgivande av företagsobligationer, eller andra metoder för att ta in externt kapital. Allt för att växa fort, men ofta utan att göra någon vinst. Vinsten ska förhoppningsvis komma någon gång i framtiden.

Läs även: Utdelningsbolag vs Tillväxtbolag

Utdelning är endast 1 av 5 sätt ett företag kan allokera sitt överskott på kapital

Grovt förklarat, kan företag allokera sitt kapital på fem olika sätt:

  1. Ge utdelning (och betala 30% skatt)
  2. Återinvestera i verksamheten (som tillväxtbolag)
  3. Köpa tillbaka sina egna aktier
  4. Köpa ett annat bolag
  5. Investera i värdepapper

Vilket av dessa sätt som är “rätt” eller “bäst” beror på. Det skiljer sig mellan företag och branscher. Dessutom har det mycket att göra med timing. Det finns sällan ett enkelt svar. 

Men här är ett illustrativt exempel:

Om ett bolags aktie är rejält undervärderad, är det en god idé att göra aktieåterköp (#3). Även om bolaget är en typisk utdelningsaktie.  För då blir den proportionella direktavkastningen högre framöver och aktieägare får ta del av högre andel av framtida vinster.

Läs även: Boken Outsiders, om företagsledare som var exceptionellt duktiga på kapitalallokering

Summering: Varför ger företag utdelning?

Det korta svaret är: För att dess aktieägare bestämmer det. Och förhoppningsvis även för att det är det bästa sättet bolaget i fråga kan allokera sitt kapitalöverskott.

Det längre svaret är: För att aktieägarna vill bli kompenserade för sin risk under tiden de placerat pengar i bolagets aktie. Så att om de, exempelvis, äger aktien under 10 år och får 5% årlig utdelning, sedan går aktiekursen ned med 50% år 11, då har aktieägarna fortfarande kvar lika mycket pengar som från början.

Finanskursen 2021

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys