Finanskursen 2019

Bristande ekonomiska teorier

Effektiva marknader, rational agent theory, volatilitet som mått av risk, portfolio management, och ekonomisk stimulans

Vi letar efter felaktigheter i populära ekonomiska teorier.

Följande ekonomiska teorier tas upp (och krossas) i detta avsnitt: (1) Effektiva marknader, (2) rational agent theory (Homo Economicus), (3) volatilitet som mått av (4) portfolio management (5) ekonomisk stimulans (alltså tryckandet av pengar).

Från 25 Minuter Podcast:

 
Uppföjningsavsnittet.
 

Läs & Lyssna mer:

 

Veckans:

Veckans tal

F. A Hayek — The Pretense of Knowledge

(Rolig back story med nobelprismottagning.)

Och du kan läsa transkriptet som en essä.

Veckans mindset

Det är bättre att ha nästan rätt (som en avrundning) än att ha helt fel eller bli paralyserad i sitt beslutsfattande bara för att man inte har ett exakt svar.

De ekonomiska teorierna vi letar efter felaktigheter inom:

  1. Att marknaden inprisar allt–dvs Efficient Market Hypothesis
  2. Att alla människor är helt rationella aktörer…
  3. Att Volatilitet = risk.
  4. Asset allocation management.
  5. Att man kan och bör trycka pengar för att ha en hälsosam ekonomi.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk