Finanskursen 2021

Ronald Coase

blank

Ekonomen känd för att ha myntat begreppet Transaktionskostnader

Ronald Coase

Vem var Ronald Coase?

Ronald Coase var en ekonom född i England som sedan flyttade till USA och blev professor på University of Chicago. Han är känd för sina idéer om företags minimumstorlek baserat på transaktionskostnader. Ronald Coase dog 2013, han blev 103 år gammal.

Vad är Transaktionskostnader?

Transaktionskostnader är den totala kostnaden en person eller företag uppbär om denne utför en uppgift själv, jämfört med att betala en specialist för att utföra samma uppgift.

Det är alltså inte “bara” inköpspriset, utan även alternativkostnaden för att utföra uppgiften själv och tidskostnaden för att införskaffa sig den relevanta informationen och lära sig nya färdigheter.

Det mest omfattande exemplet av transaktionskostnader är mellanhänder. Säg att ett företag säljer stora maskiner till industribolag och varje kontrakt löper flera år och är värt minst 25 miljoner kronor. Då kan det vara långa säljcykler på grund av svårigheten att hitta kunder och all tid som går åt till förhandling innan kontraktet skrivs på. Ett företag i en sådan situation använder sig troligen av en eller flera samarbetspartners (mellanhänder) som är specialiserade på att matcha köpare och säljare och sedan tar betalt i form av en procentandel per transaktion (ungefär som en mäklare). Enligt Ronald Coase kommer företaget använda sig av denna mellanhand så länge det är billigare eller effektivare än att själv bygga upp en säljavdelning inom verksamheten.

The Nature of the Firm

Ronald Coase idé om transaktionskostnader beskrevs i essän The Nature of the Firm.

Där förklarar Ronald Coase varför företag existerar (istället för att alla skulle vara enskilda konsulter).

Den uppenbara anledningen är att det är svårt för enskilda konsulter att uppnå en affärsverksamhet med ekonomiska skalfördelar, där en konsult kan bli 100 gånger större eller lönsammare än en annan.

Inte heller blir det enkelt för en enskild konsult att bygga upp ett internationellt varumärke.

Men det var inte det som var Ronald Coase slutsats, utan följande: att bildandet av företag (“firms”) sänker den totala transaktionskostnaden inom värdekedjan, vilket möjliggör högre tillväxt och leder till att alla gynnas, i det långa loppet.

Ronald Coase startpunkt är när en entreprenör börjar anställa personal. Vilket utgår från att verksamheten växer snabbare än den enskilda entreprenören klarar av att hantera.

När det kommer till aktier, är ett relevant begrepp vinst per anställd. Ett företag med ovanligt hög vinst per anställd (relativt branschlikar) kan visa på hur skalbar en affärsmodell är, eller att företaget i fråga har en ovanligt stark konkurrensposition.

Innebörder av Ronald Coase teori:

  • Företag växer när det är mer lönsamt att anställa fler personer än att entreprenören arbetar själv eller köper in tjänster från en underleverantör.
  • Den optimala storleken av ett “typiskt” företag förändras. På David Ricardos tid krävdes det storskaliga fabriker för att bedriva lönsam byteshandel och exportera en produkt. Idag har marginalkostnaden sjunkit dramatiskt genom förbättrade distributionsmedium som Internet.
  • Internet har sänkt transaktionskostnader inom de flesta industrier; främst genom att skapa plattformer (hemsidor och appar) som matchar köpare och säljare inom ett affärsområde. När dessa Internetföretag lyckas växa sig stora och skapa en tydlig tvåsidig nätverkseffekt är det en av de starkaste och mest bestående konkurrensfördelarna ett företag kan ha.
  • Förr i tiden behövde företag ofta stora lån för inköp av utrustning. Idag kan lönsamma företag bedrivas utan lån med endast 1-20 anställda. Det beror på en kombination av sänkta transaktionskostnader, globalt distributionsnätverk och bättre tillgång till information.
  • Alla industriers värdekedjor förändras ungefär var 10-20:e år, på grund av någon stor innovation, i enlighet med Joseph Schumpeters teori om Creative Destruction.

För att summera: Värdekedjan inom branscher förändras över tid, vilket gör att värdet förskjuts från en del till en annan. Det mest framstående exemplet är kanske Google, som i en alltmer internationell värld kunnat ta marknadsandelar från produktionsföretag genom att ge folk vad de söker efter på Internet.

Finanskursen 2021

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys