Hur uppstår trender? (25 Minuter avsnitt 7)

Trender skapas via en lukrativ verksamhet som lyckas popularisas via skicklig marknadsföring eller spridning av information.

Om denna trend sedan fortsätter att tillta i styrka bildas en positiv feedback loop som växer till en bubbla.

Bubblan håller tills….den spricker!

Från 25 Minuter Podcast:

Lukrativ verksamhet > trend > bubbla
 • Hur trender blir till (ekonomiska) bubblor.
En blandning av psykologi och system och pengar.
   • Det är olika specifika beståndsdelar från fall till fall, men generellt utgörs en bubbla av följande element:
  • Kapital (credit/pengar)
  • Intressegrupper (som oftast delar incitament)
  • Olika grupper/sorters personer kan förenas och bilda/ upprätthålla en bransch då de delar incitament och vill att den ska bli större. (I USA sker detta vanligen via lobbying).
  • Om de lyckas med detta bildas ett system. Och system är svåra/tidskrävande/ dyra att upprota . (Vad Sveriges politiska adel gjort mot kommunvalda) + (vad industrialisterna gjorde i USA när de bildade branschföreningar (SO var först)).
(T.ex för att lagar måste ändras eller att det behövs beslut från en hög instans i Europa …etc.)

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk