Finanskursen 2019

Hur uppstår trender? (25 Minuter avsnitt 7)

Trender skapas via en lukrativ verksamhet som lyckas popularisas via skicklig marknadsföring eller spridning av information.

Om denna trend sedan fortsätter att tillta i styrka bildas en positiv feedback loop som växer till en bubbla.

Bubblan håller tills….den spricker!

Från 25 Minuter Podcast:

Lukrativ verksamhet > trend > bubbla
 • Hur trender blir till (ekonomiska) bubblor.
En blandning av psykologi och system och pengar.
   • Det är olika specifika beståndsdelar från fall till fall, men generellt utgörs en bubbla av följande element:
  • Kapital (credit/pengar)
  • Intressegrupper (som oftast delar incitament)
  • Olika grupper/sorters personer kan förenas och bilda/ upprätthålla en bransch då de delar incitament och vill att den ska bli större. (I USA sker detta vanligen via lobbying).
  • Om de lyckas med detta bildas ett system. Och system är svåra/tidskrävande/ dyra att upprota . (Vad Sveriges politiska adel gjort mot kommunvalda) + (vad industrialisterna gjorde i USA när de bildade branschföreningar (SO var först)).
(T.ex för att lagar måste ändras eller att det behövs beslut från en hög instans i Europa …etc.)

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk