Finanskursen 2019

Hur uppstår ekonomiska bubblor?

Vilka olika beståndsdelar brukar ekonomiska bubblor bestå av?

Vilka intressegrupper hittar man återkommande inom en bubbla?

Från 25 Minuter Podcast:

Det är VÄLDIGT svårt (i de flesta fall) att upptäcka bubblor innan de är nära att spricka.

Varför är det så svårt att uttyda trender och bubblor?

 1. Brist på expertkunskap (Särskilt bland yngre) (Tex gällande en bransch)
 2. Brist på erfarenhet, generellt sett.
 3. Misstolkning av cause and effect/orsak och verkan
 4.  

Sammanfattningsvis:

De flesta flesta ser bara ytan. .. och har inte intelligens eller intresse för att göra en djupgående analys.

De blir vilseledda och förvirrade av:

 1. De ser andra som det går bra för och vilseleds till att tro att det är lätt att tjäna pengar och lockas därför till att härma. (Survivorship bias + girighet)
 2. Alla som säger olika saker (uncertainty bias) vilket gör dem extra benägna att..
 3. Omedvetet övertygas via social proof (populärt) eller authority (blint lita på experter).
 4. De saknar psykologiskt kunnande och/eller erfarenheten som krävs för att ha en bra och pricksäker “judge of character”. Vilket gör att de har svårt att skilja mellan + kategorisera + uttyda vilka som är: {olika intressegrupper}
   • illvilligt inställda > dislike/hate
   • Charlataner > financial incentives
   • True believers> uncertainty/belief bias
   • Followers (w/ equal poor judgment) > social proof/authority

Men det är ju alltid “uppenbart” att det var en bubbla efteråt….

Veckans mindset
Lär dig psykologi (Cognitive biases) och läs på om beslutsfattning
 
Veckans böcker
 
Propaganda av Edward Bernays
(Gällande skapandet av trender via gemensamma incitament)
 
Popular Delusions and the Madness of the Crowd av Charles Mackay
  • 200 år gammal bok nästan.
  • Behöver verkligen inte läsa sida för sida (men första 100 sidorna är rekommenderade)
  • Dumhet efter dumhet av grupptänk. Innehåll: (Nu ska vi testa din historiekunskap. Se hur många av dessa du känner igen!!)
 • Kedjebrev i England
 • John Law – Mississippi scheme
 • The South Sea Bubble
 • The tulip mania (Holland)
 • The alchemists
 • Prophecies (nostrsdamus etc)
 • Fortune telling
 • The magnetists (Mesmer etc)
 • The crusades
 • The witch mania (otroligt illa)
 • The slow poisoners (England Italy france)
 • Haunted houses
 • Popular follies of great cities
 • Popular admiration of great thieves
 • Duels and ordeals
 • Relics (Nazis & Holy Graal)

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk