Finanskursen 2019

6 Vanliga Spekulationstaktiker

Som kan vara bra att känna till–och kanske kan fungera för dig

Vi diskuterar normalt inte spekulation här, för att, som värdeinvesterare, är vi generellt intresserade av långsiktiga investeringar, där merparten av värdet kommer från företagets framtida kassaflöden, inte en ökning av aktiekursen…

Men bara för den sakens skull, ger det oss inte en ursäkt att ignorerera taktiker, metoder och alternativa angreppssätt som funkar för andra. Marknaden är komplex (mer av en konst än en exakt vetenskap) och förändras fort. Låt oss därför gå igenom några mer eller mindre vanliga spekulationstaktiker.

Spekulationstaktik #1: Januarieffekten och dess liknande varianter

Folk får pengar i januari och är mer benägna att handla. Därav, inflöde av kapital till aktiemarknaden. Och en liknande effekt: På månaden – när folk in sin lön, läggs ofta mer pengar på aktier, fonder och andra värdepapper. Detta kan leda till större handelsvolymer eller ökningar i priset på olika värdepapper.

[Läs även om Nyårseffekten.]

Spekulationstaktik #2: Handla på utdelningar eller rapporter

Sälj innan och köp igen efteråt (givet att aktiekursen går upp och ned irrationellt mycket i båda ritkningarna. Notera: Att om (a) du tror på en effektiv marknad, eller (b) att övriga ägare av aktien är smarta och påläsa, så funkar inte detta.

För övrigt, är en bra tumregel följande: sälj ditt innehav i en aktie eller annat värdepapper, om du länge tvekat att göra det, innan nästa års- eller kvartalsrapport, om du redan är bergsäker på att företagets förutsättningar inte kommer förändras.

Det kommer i de flesta fallen inte gå bättre. Detta är ett bra exempel när det är dags att ta din förlust, innan du förlorar allt. Antagligen sitter många andra i samma situation som dig (och tvekar). När rapporten kommer ut verifieras deras oro och de kommer sälja.

Samma princip kan (till viss del) även appliceras för när det är dags att sälja övervärderade företag. Å ena sidan vill du inte sälja “för snabbt”, men å andra sidan vill ta hem din vinst medan den är stor. Detta är direkt relaterat till det karaktäriska problemet för värdeinvesterare; du är ofta för tidig eller för sen–för att du tror att majoriteten av andra har nått samma insikt som du har, men det har de sällan.

Spekulationstaktik #3: Gör mer av vad som funkar

Ett vanligt ordspråk är “ride your winners, cut your losses”. Vilket kan tolkas som att du systematiskt ska köpa mer av dina bästa aktier, och sälja av dina sämsta aktier. Det skulle kunna funka, men det tar inte i hänsyn inköpspriset. Tänk om din bästa aktie nu blivit övervärderad och din sämsta aktie nu blivit undervärderad? Isåfall borde du kanske istället göra motsatsen.

Ett bättre tips skulle kunna vara att analysera om det kanske är så att dina bästa investeringar eller trades har ett eller flera gemensamt drag; och vice versa: om det kanske också är så att dina största misstag beror på en eller två gemensamma nämnare. Detta är inte helt ovanligt. Ofta gäller någon version av 80/20-principen. Men vad det beror på, skiljer sig ofta mellan person till person. Om du därför kan identifiera ett sådant mönster, och sedan komma på en metod för att handskas med det bättre, är det värt mycket.

(Därav vikten av att föra anteckningar, skriva ned vad man baserar sina beslut på och analysera sina vinster och förluster. Exempelvis i en investeringsdagbok.

Lästips: En rolig och lättläst bok är Zürich Axioms. Full av tradingtaktiker, farliga misstag att undvika, och roliga anekdoter om marknaden.

Spekulationstaktik #4: Momentum – köp allt som går upp

Folk som handlar på momentum fattar köp-och säljbeslut baserat på hur populära tillgångar är. De undersöker olika indikatorer så som, exempelvis: stigande ordervolym, högre glidande medelvärden (moving averages), och andra trendindikatorer som tyder på att kursen stiger och förväntas fortsätta stiga; oavsett hur den faktiska finansiella verkligheten för tillgången ser ut (fundamentals).

Spekulationstaktik #5: Greater Fool Theory

Greater Fool Theory heter som det gör, för att man köper en tillgång inte för att man vill äga den och inte heller för att man nödvändigtvis tycker den är värdefull, utan endast i förhoppning om att kunna sälja tillgången till ett ännu högre pris till någon som är dummare eller mindre informerad än en själv. Detta är bubbeldynamik i sitt esse. När den breda massan börjar köpa något (vare sig det är tulpaner eller Bitcoins) utan att förstå vad de ger sig in i, men i förhoppning om att bli rika fort och sälja till någon annan, är det ofta inte långt innan en bubbla är på gång att brista. Detta är en riskabel taktik, men kan funka så länge du tror dig vara snabbare än andra att märka en trend eller bubbla, och även tror den har en bit att fortsätta.

Spekulationstaktik #6: Köp lågt…. och hoppas att det går upp

Det finns olika metoder och system som följer denna princip. Den kändaste (och med bäst rykte) är kanske Joel Greenblatt’s Magic Formula. Här är ett annat exempel:

  • Utgå från ett urval av de 5 aktier från OMX eller Dow Jones med lägst aktiekurs och högst direktavkastning
  • Skippa aktien med lägst aktiekurs
  • Lägg 40% av dina pengar i aktien med näst lägst aktiekurs
  • Lägg 20% av dina pengar i de 3 andra
  • Upprepa ovanstående process årligen (omallokera)

Det är enkelt att förstå hur det skulle kunna fungera att använda sig av denna, eller någon liknande metod, för att lotta fram lågt värderade aktier eller andra värdepapper och sedan hoppas att kursen går upp. Men i det fallet ett sådant system funkar, bör man även tänka över:

  • Hur länge kan det fungera? (Innan tillräckligt många andra också upptäcker och använder sig av taktiken–och den slutar fungera)
  • Kanske finns det en god anledning till att en aktie blivit lågt värderad eller hamnat på en lista över “billiga” eller “opopulära” aktier?
  • Aktier som funnits länge på dylika listor, tenderar att stanna där (utan att gå upp)

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk