IMH: Den ineffektiva marknadshypotesen

Är följande påstående korrekt? “alla investerare har samma preferenser, samma utsikter, samma lånekostnader, samma avkastningskrav, samma prognoser om avkastning och volatilitet, samt att man har rätt i sina prognoser”

Det kan verka svårt och osannolikt att bygga en övergripande ekonomisk teori på ovanstående påståenden. Särskilt om allihopa måste gälla tillsammans.

Det finns en anledning till att ingen fysiker ännu lyckats skapa en Unified Field Theory.

Det är väldigt svårt. Än så länge, verkar det omöjligt. Men denna svårighet — hindrar inte vetenskapligt intresserade personer från att fortsätta jakten efter en teori som förklarar allt. En magisk formel som kan appliceras på allt och alltid vara sann och korrekt. Det är inget fel med det, vi törstar alla efter en absolut sanning.

Några av hållpunkterna för detta avsnitt om den ineffektiva marknaden är:

 • Vilka luckor finns det kvar i marknaden att utnyttja för dig som investerare?
 • Några boktips
 • Andra tillgångsklasser än aktier
 • Risk
 • Värderingscykler enligt IMH-Haugen
 • Förebilder

Läs/lyssna även dessa tidigare avsnitt, som är närliggande:

Felaktiga ekonomiska teorier

Fler felaktiga ekonomiska teorier

George Soros Reflexivitetsteori

Ineffektiv marknad

 • Marknaden sägs vara effektiv. MEN: Våg efter våg av förvaltare visar på nya luckor i marknaden.
 • Inte så konstigt med tanke på att den är reflexiv och bygger på ofullständig information samt beslut baserade på andras beslut snarare än på underliggande värden.
 • BOK: Se The Alchemy of Finance av Soros.
 • Boken More Money Than God visar vidare på ett mycket underhållande och instruktivt sätt att marknaden inte är omöjlig att slå, men metoden ändrar sig hela tiden.

EMH bygger på mycket svaga antaganden,

Tex att alla investerare har samma preferenser, samma utsikter, samma lånekostnader, samma avkastningskrav, samma prognoser om avkastning och volatilitet, samt att man har rätt i sina prognoser. Grundarna själva sa att det mesta av det här stämmer inte men vi har inget bättre alternativ.

Ett inflikande om risk, ett av stora fel i EMH

 • Volatilitet är INTE samma sak som risk. Risk är risken att permanent förlora pengar.
 • Vol är bara svängningarna i aktiekurs eller ännu hellre svängningar i resultatet. Svängningar i aktiekurs smutsas ned av bl.a. sentiment. Vol bygger också på normalfördelning, något vi vet inte gäller. Taleb visar detta tydligt i boken Black Swan.
 • Hög risk ger inte hög avkastning, som många annars fått sig itutat som en tvångsmatad gåslevergås. Då vore det ju inte någon risk.

Om värdering och EMH

 • EMH säger att det inte går att slå marknaden, att den är effektiv, rätt värderad.
 • Robert Haugen säger motsatsen i boken The Inefficient Stock Market (fick tipset från Steve Keen i MacroVoices):
 • Så här ser felcykeln ut enligt Haugen: Folk köper tillväxt, men betalar till slut för mycket. Leta istället efter låga P/B, låg vol, konsekvent hög avkastning och du kommer få bättre avkastning än tillväxtaktier. Gör motsatsen till vad ekonomer säger. Om det ser lätt ut är det nog egentligen svårt, men kanske även tvärtom ibland

Vi nämnde boken More money than God. I den täpps ineffektivitetsluckor till hela tiden. Men vilka luckor finns det kvar på marknaden?

 • Leta inte där alla andra är, marknader som inte redan har ett överflöd på kapital,
 • Low Frequency Trading, handla sällan,
 • Andra tillgångsklasser än aktier, tex råvaror, guld, dollarobligationer, onoterat, fastigheter,
 • Det folk inte tror på, t.ex. guld, utbombade aktier, och pengar på gatan,
 • Annorlunda viktning än marknadsviktning: t.ex. ta bort den sämsta aktien i ett index, eller vikta efter fundamenta istället för marknadsvärdering, då slipper man det som är mest hajpat.

Gör inte som alla andra, i alla fall inte hela tiden, särskilt inte i extrempunkter

 • Marknaden är inte effektiv, men om du ska dra nytta av det måste du göra vad andra inte gör eller vad gängse teori säger inte fungerar.
 • Svårt med tajming, men du ska inte tajma hela tiden, bara några procent av tiden. Identifiera intervall och handla bara aktivt utanför dessa i topp och botten. Det fungerar. Mer i finanskursen
 • Lyssna på etablerade framgångsrika förvaltare som är annorlunda än CNBC-papegojorna. Exempelvis Ray Dalio, Sam Zell, Jim Rickards, etc. Corp debt-överhäng som kommer tvinga fram svagare aktier (svårt emittera bonds, svårt köpa tillbaka aktier), mer QE för att rädda marknaden, ger flykt till guld som flyter på inflateringsvågen.

Dalio om paradigmskiften:

Dalio pratar om decennieparadigm i en halvny artikel på Linked In. Går igenom de senaste 9-10 decenniernas definierande karaktärer. Han och hans researchavdelning förutspår ett skifte på gång från ostraffat penningtryckande till ett decennium med konsekvenser.

Är uppenbart att välstånd inte kommer av att rita bläck på papper, men mindre klart vem som får betala för experimentet. I Tyskland tidigt 1920-tal fick alla tyskar betala för penningtryckandet. Därefter fick hela världen betala.

Paradigmen beror på pendlingar: Tes, antites och syntes. En början, en motkraft, en lärdom och kombination.

Följt av ny motkraft.

QE är ett av 4 sätt att hantera ohanterliga skulder. QE är dock bara halva åtgärden och kräver en fas 2 med oväntad inflation. Det blir främst pensionsfonder som tar smällen då, dvs de som är pensionärer om 25 år +/-. Ca 30-40% av tillgångarna ligger snart i negativt yieldande bonds, vilka blir värdelösa om det blir inflation.

Ur processen kommer ett nytt finanssystem. Inte fiat, inte guld, kanske guldfiat på blockkedja?

Leder oss till att Jim Rickards har en bok ute nu,

Aftermath, där han diskuterar dels hur paradigmskiftet för finanssystemet kan se ut, dels 7 metoder att komma ut som vinnare.

Aftermath släpptes för någon vecka sedan så jag har inte läst den än, men allt han skriver är spännande, väl underbyggt, välskrivet och viktigt.

Sammanfattningsvis:

Marknaden är inte effektiv, det finns sätt att dra nytta av detta. Gör inte alltid som alla andra, särskilt inte vid extrempunkter.

Vi är vid en sådan nu. Många långa cykler som sammanfaller, tex kreditcykel och Fourth Turning.

Tecknen redan tydliga, tex i arbetslöshet, räntor, skuldnivåer, värderingar, samt vilka erfarna förvaltare som börjat varna, inkl Dalio och Marks.

Läs rätt böcker, följ rätt personer, ta egna beslut som gör dig motståndskraftig mot stora förändringar men inte en stor förlorare om du skulle ha fel. Köp annorlunda aktier, företag eller kunskap, hedga med guld, fastigheter, råvaror. Se till att du kan hantera dina lån om räntan stiger.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk