Vad är en Kassaflödesanalys och varför är det viktigt för investerare?

Kassaflöde är pengarna som kommer in och går ut i ett företags verksamhet

P/E-talet populariserades av Benjamin Graham. Men sedan hans tid har bokföringsregler ändrats och filtrering på P/E-tal bland investerare har blivit mycket vanligare. En anledning till dess popularitet är att det är så lätt att till och med en nybörjare kan göra det. Men det innebär också att metoden inte längre är lika användbar som den var 1930.

Dessa dagar ger ett företags fria kassaflöde ofta en mer rättvisande bild av företagets verksamhet än vad marknaden betalar för sista årets vinst.

I denna översiktsartikel går vi igenom några grundkoncept relaterade till kassaflödesanalys. Låt oss börja med detta: Ett företags kassaflöden är en slags berättelse över hur de driver sin verksamhet; det visar dig om de gör av med pengar eller får in pengar, och sedan vad dessa pengar används till.

Vidare:

  • Positivt kassaflöde = När företaget tjänar pengar (utöver vad det kostar att driva verksamheten)
  • Negativt kassaflöde = När företaget förlorar pengar och/eller gör stora investeringar i verksamheten

Notera att i båda fallen säger vi inget om den bokförda vinsten; endast om det kommer in mer eller mindre pengar i företaget.

Kassaflödesanalys som en tolkning av företagets verksamhet (affärsmodell)

Om du inte förstår ett företags affärsmodell kan du läsa dess kassaflödesanalys och bilda dig en uppfattning genom att se hur de får in sina pengar, och vad de använder dessa pengar till.

En annan viktig sak att veta om kassaflödesanalys är hur olika sorters företag funkar. Som exempel: Vissa företag måste spendera pengar på att skapa en produkt. Det leder till produktionskostnader. Produktionskostnader drar ned kassaflödet, men det är en nödvändighet för produktföretag (eftersom det förhoppningsvis leder till större kassaflöde senare); men, tills vidare, är det mycket möjligt att de pengarna istället konverteras till ett lager/inventarier.

Och detta leder till vad Warren Buffett enkelt kallat för:

“Cash producing vs cash consuming companies”

I teorin vill du hitta ett företag med lägsta möjliga produktionskostnad (helst ingen alls) för högsta möjliga lönsamhet. Det bästa exemplet är ett företag som säljer endast baserat på varumärke eller kundlojalitet — och inte behöver betala något alls för att göra ytterligare en försäljning.

Tyvärr finns det i praktiken inte så många sådana företag; och i de fallen det gör det, är de ofta dyra (du kan inte köpa deras aktier till ett lågt marknadspris). Å andra sidan kan det skilja sig mycket mellan branscher. Och, bara för att ett visst företag visar på bättre kassaflöde än ett annat företag (i en annan bransch) betyder inte nödvändigtvis att det är en bättre investering.

–Särskilt inte på lång sikt.

Sedan vill du också vara säker på att de inte fifflar med kassaflödet för att förbättra sin bokföring (om de är ett publikt företag). Om du kollar på privata/onoterade företag, har du inte detta problem till samma grad.

Av denna anledning kollar många Värdeinvesterare på:

Fritt Kassaflöde = alla positiva kassaflöden innan investeringskostnader (t.ex ränta på lån). Det bästa är om företagets verksamhet inte ens behöver något investeringskostnad. (Ännu en anledning till att sätta premium på s.k “cash producing companies”.)

Free cash flow yield = marknadens värdering/årets kassaflöde >> % intäkter på värdering.

Sammanfattningsvis: Fritt kassaflöde (Free Cash Flow) är ofta ett bättre värderingsmått än P/E-tal.

* * *

Om du är intresserad, kan du läsa mer om kassaflödesanalys här – från våra tidigare artiklar:

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk