Så Köper du Billigt och Säljer Dyrt

Köp billigt och sälj dyrt!

Det är lätt att förstå konceptet i teorin, men svårt att applicera det i praktiken.

Om du ska kunna köpa billigt måste du först kunna värdera företaget. Vilket kräver förståelse av företaget, dess bransch och konkurrenter.

Om du ska kunna sälja dyrt måste du veta när aktien är övervärderad. Det är svårt om du inte har gjort en värdering, som du sedan håller uppdaterad.

Kanske funkar det någon gång då och då att slänga ett öga över en akties utveckling på 5 års sikt och se att företagets aktiekurs plötsligt gått ned rejält i jämförelse med tidigare–och sedan köpa och sitta på aktien tills den normaliserats. Men det funkar endast då det inte är något fundamentalt fel på företaget; utan aktiekursen har helt enkelt sjunkit på grund av opinion.

Det kan inträffa.

Men, vad som är vanligare, är att företaget har stött på något stort problem eller förlorar marknadsandelar till konkurrenter. Isåfall är det inte särskilt sannolikt att aktiekursen återhämtar sig till tidigare nivåer.

Det går att tjäna pengar på börsen genom att följa enkla principer, som just nämnt, men det är sällan långsiktigt hållbart. För att kunna investera framgångsrikt på lång sikt och öka sannolikheten att göra de stora klippen, krävs grundläggande kunskap om värdering.

Varför värdering av företag kan vara krångligt.

Du måste inte vara en expert på företagsvärdering (som finansanalytiker med 10+ års erfarenhet av en bransch) men du behöver skaffa dig grundläggande kunskaper om värdering av företag.

Du kan utgå från en annan persons värdering av företaget, bara du är medveten om vilka antaganden som gjorts och du litar på personens omdöme.

Det hjälper dessutom om du förstår dig på graden av svårighet, komplexitet, och osäkerhet när det kommer till att göra en värdering av företag.

Här är några viktiga orsaker till varför värdering kan vara svårt.

1) Grundläggande om värderingens natur

Finansmarknaderna kan ses som ett brett platt fat med kanter som det finns vatten på. När man vickar på fatet skvalpar mer vatten över till en sida eller hörn, och när man vippar åt ett annat håll glider det mesta av vattnet dit. Det motsvarar att pengarna rör sig mest till aktier, eller obligationer eller fastigheter eller något annat hörn av marknaden. Skvalpandet är inte helt beräkneligt, vågorna påverkar varandra och kan ge oväntade effekter på olika tillgångsklasser, men det finns alltid lite vatten överallt.

2) Svårighet att utvärdera framtida kassaflöden

Om du utgår från en typisk Excelmodell av kassaflöde (DCF) och sätter in siffrorna finns en viss sannolikhet att det infinner sig en slags känsla av lugn och kontroll.

Men detta kan vara missledande.

Om du är säker på din modell och de antaganden du implicit gör, by all means – go on.

Om du bara slänger in siffrorna lite snabbt för att få fram ett ungefärligt resultat, visst, bra.

Men om du omedvetet tror att bara för att du orkat sätta in alla siffrorna i modellen, så måste det vara sant, har du nog fel.

3) Svårighet att välja rätt diskonteringsränta / alternativkostnad / hurdle-rate

Diskonteringsräntan är siffran du använder för att räkna ut ett nuvärde. Det är det grundläggande antagandet du gör när du utför en nuvärdesberäkning.

Ska du utgå från marknadens nominella tillväxt? Från BNPs tillväxt? Från obligationsräntan?

Det enklaste är att utgå från avkastningen du får av ditt nuvarande bästa investeringsalternativ. Men det kan också bli krångligt – för att: (1) har du kalkylerat vad dina övriga alternativ avkastar? (2) är du säker denna uträkning och rangordning är korrekt? (3) Även när den är korrekt krävs det uppdateringar; låt oss säga att din bästa aktie plötsligt gått upp i pris mycket sista året… avkastningen kan fortfarande vara hög, men kanske till ett mycket högre pris per avkastad krona, vilket gör det till en svårare avvägning.

4) Svårighet att bedöma vad andra värderar tillgången (ett optimalt säljpris)

Det återgår till vad vi sade i början — klurigheten i att köpa billigt och sälja dyrt.

Det gäller att ha koll på värdering.

Sedan gäller det att ha pulsen på vad som är inprisat.

5) Svårighet att komma på alla relevanta risker…. inte minst vikta dem korrekt och i prioriterad ordning

Risk är sannolikheten att drabbas av permanent förlust.

En metod för riskanalys är att tänka ut vilka risker som finns för branschen, det specifika företaget, och dess aktiekurs.

Om du är väldigt kreativ, kan du ofta komma på “icke-inprisade” risker som andra inte tänkt på, och/eller uppskatta deras sannolikhet mer korrekt än andra. Motsatsen är så klart om du är en marknadshypokondriker, som ser faror överallt, även när de inte existerar.

Det svåra med risk är att det oväntade inträffar oftare än man tror, och att dess konsekvenser är värre än man tror. Detta är Nassim Talebs stora insikt i Black Swan och dylika böcker.

Detta är ett område där det är lättast att utgå från företagets egna rapporter. Sedan om man är kreativ, tänka vidare därifrån.

6) Svårighet att sedan etablera en tillräcklig säkerhetsmarginal

Låt säga att du kommit fram till en värdering av företaget.

Kanske fick du fram detta från en DCF-analys (nuvärdesberäkning). Kanske genom att göra egna prognoser baserat på antaganden om branschen, företaget i fråga, jämfört med konkurrenter. Kanske genom en snabb koll på RoE och P/E.

Först och främst, bra att du har en värdering.

I andra hand: Hur säker är du på att du har rätt i din värdering? Att alla antaganden du gjort är korrekta?

Jämfört med nuvarande aktiekurs, hur lågt måste priset på aktien vara för att du med säkerhet ska kunna få dina pengar tillbaka genom att ta del av framtida avkastningar, sälja aktien till någon annan, eller genom en likvidation?

7) Marknaden är en skönhetstävling, inte en våg – gissa vad andra gissar

Ekonomen John Maynard Keynes jämförde aktiemarknaden med en skönhetstävling.

Men i en skönhetstävling finns det många sköna tjejer. Man kan utgå från att allihopa är snyggare än medel (antagligen inte någon under 8). Men vem av dem är snyggast? Visst, du kanske har din favorit. Men vem tror du kommer vinna? Vem blir Miss Universe? För att göra en bra gissning måste du ha koll på vad de andra åskådarnas preferenser är.

Det har sagts att “beauty is in the eye of the beholder” och det kanske stämmer till viss del. Men det har ännu inte krönts någon extremt överviktig Miss Universe. Däremot händer det då och då att sopiga och totala förhoppningsbolag når höga värderingar, som WeWork. Men förr eller senare når verkligheten fram även där.

I det långa loppet är det viktigaste att företaget är bra, uthålligt och uppvisar fina resultat. Även om det är svårt för andra att förstå detta och företaget är missförstått, kommer de förr eller senare se siffrorna och faktumet att företaget är lönsamt och växer.

Men ibland kan det ta flera år innan det händer.

Under tiden kan du köpa billigt!

Under tiden kan osäkerheten om företaget vara mycket stor bland marknadsaktörer. Det är svårt att veta vad som är inprisat — det kräver att man vet vad andra tycker, tror och tänker. Under denna period kan dynamiken av aktiekursen jämföras med en skönhetstävling, som Keynes påpekade.

Även Benjamin Grahams aforism om aktiemarknaden är passande:

In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.

8) Värderingslägen uppstår för att “alla andra” har drivit kursen till en ohållbar nivå. Det är svårt psykologiskt att säga att alla andra har fel, särskilt när situationen består ett tag.

Som sagt, det är svårt att veta vad som är inprisat eller inte i marknaden. Men det är fördelaktigt att ha koll på begreppet och tänka över det då och då. Det är även fördelaktigt att göra relevant research för att förstå sig på vem som stadigt äger, köper, eller säljer företagets olika värdepapper.

Vad kan vi lära oss av detta?

Vi kan lära oss att värdering av företag kan göras hur komplicerat som helt, om man vill. Men det vill man helst inte. Det är generellt sett smartare, roligare och mindre riskfyllt att försöka undvika det som är för svårt att förstå eller riskabelt. Och det kan man göra genom att följa ett antal grundläggande principer.

Några motmedel vi kan använda oss av:

Att inte underskatta komplexiteten i investeringsbeslut. Dessa beslut kan fattas på goda eller dåliga grunder.

Att sträva efter att förenkla våra investeringsbeslut. När det går att göra, och till den grad det går att göra.

Att hålla oss inom vårt kunskapsområde; undvika det vi inte förstår oss på. (Om man inte kan förklara hur företaget tjänar pengar och vilka dess största konkurrenter är, vet man inte nog.)

Att ha en tillräcklig säkerhetsmarginal; köp endast för ett pris lågt nog att väga upp för din osäkerhet. Om en aktiekurs står i 100 och du anser att det är en korrekt värdering, samt tror starkt på företagets framtida utsikter, men endast är 70% säker i din bedömning, ska du inte köpa aktien för mer än 70 kronor.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk